Panda

Bart en Heleen, twee jongeren tussen 15 en 18 jaar, komen uit een vrij normaal gezin en ze zien elkaar graag.   

Zoals vele jongeren van nu, experimenteren ook zij met drugs.

Hoe gaan zij om met het ‘smoren’, welke gevolgen heeft dit voor zichzelf, voor hun relatie en hun omgeving?

Kadert in het project gezond drugbeleid op school & opvoedingsondersteuning aan ouders. Deze voorstelling is ook  uiterst geschikt als avondproductie in het kader van ouderavonden. Deze voorstelling is ideaal in een daartoe geschikte theaterzaal maar kan ook binnen de schoolmuren opgevoerd worden

Deze voorstelling is een ideale instap voor een gesprek tussen jongeren, ouders en leerkrachten over de invloed van druggebruik op relaties. (het uitgebreide verhaal is op te vragen !)

 • tekst: ignace goethals
 • regie: sabine goethals
 • spel: christine verheyden, ken verdoodt, karin tanghe & dominique berten
 • fotografie: mich goethals

PRAKTISCH

 • doelgroep:  2de en 3de lj. Secundair Onderwijs – 1ste lj. SO in het 2de trimester
 • speelperiode:  in overleg, vanaf januari 2014 – 2 tot 3 voorstellingen/dag (+ avond in overleg)
 • technische voorzieningen: bij voorkeur theaterruimte volgens technische fiche / binnen de schoolmuren in overleg, zamzam kan voorzien in technische voorzieningen.
 • duur: 60 min.
 • aantal leerlingen : tot max. 150/ vs
 • educatief pakket: gratis lessuggesties bij overeenkomst via zamzam
 • extra aanbod: vorming leerkrachten / projectdag Panda en werkboek  ‘Unplugged’ tel.: 09-231 57 48
 • uitkoopsom: op aanvraag; inbegrepen zijn : 2 acteurs + 1 technieker, opbouw, afbouw, spel, videoprojectie, licht & geluid indien nodig
 • boeking: info@zamzamproducties.be – contact: sabine goethals – T.0477/944 265

ENKELE CONCLUSIES:

PANDA is  een herkenbaar verhaal is uit het leven van jongeren gegrepen, naast zovele andere. Dank zij die ‘herkenbare’ situaties wordt er heel veel losgemaakt bij de jongeren. Daartoe helpt ook de theatrale vormgeving: combinatie film & theater, keuze van muziek, profielen van de personages, gebruik van jongerentaal én vooral ook de aanwezigheid van ‘humor’. Het is dan ook eerder een eenvoudige verhaallijn, want het ‘toegankelijk’ maakt voor jongeren waarvan het grotendeel niet gewoon is naar theater te kijken.

Het is geenszins de bedoeling om een standpunt in te nemen inzake voor of tegen.  Het enige standpunt is ‘drugs’ bespreekbaar te maken en dat er met deze voorstelling voor én na ook iets gebeurt.

Ter info:

in september 2003 kreeg ‘PANDA’ een nominatie van de Vereniging voor Vlaamse Toneelschrijvers en Scenaristen, verslag uit het juryrapport:

modern vormingstheater: met spraakmakende standpunten over druggebruik; klassieke maar efficiënte Aristotelische theaterstructuur; gefilmde scènes met zowel theatrale als multimediale meerwaarde.

DUIDING na de voorstelling: Waarom PANDA als titel?

*Er werd bewust gekozen om geen titel te geven die rechtstreeks relateert aan ‘drugs’ of ‘druggebruik’, omdat de voorstelling in eerste instantie niet gaat over ‘drugs’, maar over de invloed van druggebruik op relaties: relatie met jezelf, met je ouders, met je vrienden en met je omgeving. Hoe druggebruik daarin vernietigend kan zijn…

*De Panda staat voor Bart als symbool voor een geschenkje dat Bart ooit aan Heleen gaf als symbool van zijn liefde voor haar en hij verwoordde het als volgt:  “De PANDA is een beer die geknuffeld wilt worden, ik heb je nodig.”  Heleen noemt haar Bart altijd  ‘beer’ of ‘beertje’…

Heleen omschrijft de PANDA echter als volgt ( cf. scène 1) :  Bart, Ken je dit nog? De Panda… De Panda is een zwerver. Hij leeft alleen. Altijd op zoek naar voedsel. En als er gevaar dreigt, dan vlucht hij, schuw, hoog de bergen in. En wacht…wacht, tot het gevaar is geweken. Ik heb je ook nodig, beer, meer dan je denkt… In de voorstelling kom je in het verhaal van Heleen & Bart te weten welke diepere betekenis achter deze Panda schuilt…

  

 

 

Geen video beschikbaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *